آتليه لحظه ها و سلطاني

بیست و نه شهریور ماه ١۴٠٠
ما ادعا نمیکنیم که بهترینیم .

برخودمی بالیم که بهترینها مارا برگزیده اند.
کانن با دوربین بدون آینه EOS R3 کلاس جدیدی در دوربین های بدون آینه اعلام میکند.

 


ادامه مطلب