اصطلاحات عكاسي

 به نام خدا

دنیای عکاسی دیجیتال حرفه ای از لغات و واژه های آکنده است و این اصطلاح ها برای افرادی که به شکل حرفه ای این کار را دنبال نمی کنند در بسیاری از موارد بیگانه به نظر می رسد. سعی داریم برخی از اصطلاح ها و واژه هایی را که با آن ها در دنیای تصویر و عکاسی برخورد می شود را معرفی کنیم.

.....................................................................................................

اصطلاخات عکاسی

AA Cell

 • در دنیاي دیجیتال به رایج ترین منبع تامین انرژي (باتري AA ) اشاره می کند.

A/D Converter

 • وسیله اي که اطلاعات آنالوگ (یک عکس یا فیلم ویدیویی را به اعداد تبدیل می کند تا کامپیوتر بتواند آن ها را ذخیره و پخش کند .تمام دوربین هاي دیجیتالی از یک تبدیل کننده A/D استفاده می کنند. هرچه مبدل از مقدار بیت بالاتري برخوردار باشد نتیجه کار بهتر خواهد شد. دوربین هاي مدرن معمولا از مبدل هاي 12 یا 14 بیتی براي افزایش محدوده دینامیکی – میزان نور از روشنایی به تیرگی استفاده می کنند.
 • یکی از اصلی ترین اجزاي ساختمان دوربین هاي دیجیتال، مبدل آنالوگ به دیجیتال است که وظیفه تبدیل نور به عنوان یک ماهیت آنالوگ را به صورت دیجیتال بر عهده دارد.
 • پس از جمع آوري نور توسط فتودیودهاي سطح سنسور (هر پیکسل موجود روي سنسور در حقیقت یک فتودیود است) و تبدیل آن به ولتاژ الکتریکی، مبدل آنالوگ به دیجیتال این ولتاژ را به یک مقدار دیجیتال )باینري متشکل از صفرها و یک ها) تبدیل می کند که نشان دهنده مقدار رنگ آن پیکسل است. اگر دوربینی داراي مبدل هشت بیتی باشد به این معنی است که می تواند دامنه رنگی دو به توان هشت(256 ) را براي هر یک از رنگ هاي اصلی سنسور تولید کند و با در نظر گرفتن سه رنگ اصلی (در برخی از دوربینها چهار رنگ)، هر پیکسل این دوربین توانایی تولید256 ×256× 256 (شانزده میلیون ) رنگ را دارد. دوربین هاي امروزي به طور معمول داراي مبدل هاي هشت، ده یا دوازده بیتی هستند.

AA Filter

 • بیشتر دوربین هاي دیجیتال حرفه اي از یک فیلتر پایین گذر (LPF) یا ضد ناصافی (AA)در قسمت جلو تصویرگر استفاده می کنند تا مشکلات ناصافی رنگ (اعوجاج) را کاهش دهند.

Add on Lens

 • به لنزهایی گفته می شود که در قسمت جلو لبه خود، شیارهایی را براي سوار کردن لنزهاي معمولی، لنزهاي زاویه گسترده (Wide angle) یا تله فوتو(Telephoto) دارند.

AE:AutoExposure

 • دیافراگم اتوماتیک، سیستمی است که می تواند میزان دیافراگم را بر طبق شرایط نور محیط تنظیم کند. رایج ترین انواع سیستم AE عبارتند از:
 • برنامه ریزي شده (Programmed):زمانی که دوربین به صورت اتوماتیک سرعت شاتر و میزان دیافراگم را انتخاب می کند.
 • تغییر برنامه (Program shift): شبیه نوع اول عمل می کند، با این تفاوت که در این حالت کاربر می تواند میزان سرعت شاتر و میزان دیافراگم را تغییر دهد.
 • اولویت دیافراگم (Aperture Priority): کاربر، میزان دیافراگم را انتخاب و دوربین با توجه به نورمحیط به صورت اتوماتیک سرعت شاتر را تنظیم می کند.
 • اولویت شاتر (Shutter Priority): کاربر، سرعت شاتر را انتخاب و دوربین میزان دیافراگم را با توجه به نور محیط تنظیم می کند.

Lock   AE

 • به حالتی گفته می شود که کاربر می تواند دوربین را در حالت دیافراگم فعلی قرار دهد و مدتی به همان صورت نگه دارد، یا اینکه دوربین را در جاي دیگر گذارد و پس از مدتی عکس بگیرد. زمانی که سوژه یا عکاس آماده نباشند از این ویژگی دوربین می توان استفاده کرد. در این حالت دوربین به صورت شاتر نیمه فشرده قرار می گیرد و زمانی که شرایط مناسب عکاسی فراهم شد، شاتر به صورت کامل فشار داده می شود.

AF)Auto Focus)

 • اتوفوکوس“، سیستمی که توسط آن لنز دوربین به صورت اتوماتیک فوکوس می کند.

AF Assist Lamp

 • فوکوس اتوماتیک روي سوژه در شرایط نور کم یکی از مشکلات دوربین ها است. برخی از دوربین ها این مشکل را با تعبیه کردن یک لامپ کوچک و تابش نور روي سوژه برطرف کرده اند برخی از دوربین ها نیز براي این منظور مجهز به لامپ مادون قرمز هستند تا با تابش نور مرئی موجب انحراف تمرکز سوژه نشوند.

AF Server

 • باز هم مشکل فوکوس و این بار فوکوس اتوماتیک روي سوژه متحرك .مشکلی که عموماً عکاسان ورزشی و حیات وحش با آن روبه رو هستند و دوربین هاي پیشرفته - تر با این قابلیت به کمک آن ها می آیند.

Algorithm

 • یک راه حل ریاضی است که براي پاسخ دهی به مسئله ها از آن استفاده می شود. در دنیاي تصاویر دیجیتالی از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که قرار است یک سري برنامه مدیریتی و تراکم سازي رنگ روي تصاویر شکل بگیرد.

Aliasing

 • به دندانه ها و زائده هایی که در عکس هاي دیجیتالی – به خصوص در لبه هاي عکس ظاهر می شوند ”دندانه دار شدن تصویر“ می گویند. براي حل این مشکل از AA Filterاستفاده می شود.

Angle of View

 • با کمک فاصله کانونی لنز و اندازه سنسور تصویر زاویه دید را می توان محاسبه کرد.

Ambience

 • آمبیانس : صداي محیط

Anti aliasing

 • به روندي که طی آن دندانه هاي اطراف تصویر از بین می رود و هر یک از پیکسل ها به صورت جداگانه قابل مشاهده باشند ”ضد ناصافی ” گفته می شود.

Anti Shake

 • به ویژگی که با کمک آن میزان شدت لرزش دوربین کاهش می یابد و از تار شدن عکس ها جلوگیري به عمل آورد، ویژگی ”ضد لرزش“ گفته می شود. وجود چنین ویژگی در دوربین هاي نیمه حرفه اي به این معناست که نیازي به لنزهاي داخلی نخواهد بود. در نتیجه وزن و قیمت این گونه دوربین ها سبک تر و ارزان تر خواهد بود.

Aprture

 • میزان گشودگی لنز که به وسیله دیافراگم داخلی مشخص می شود ”دهانه دیافراگم“ نام دارد.دیافراگم دوربین مانند مردمک چشم انسان عمل می کند، به طوري که هر چه گشوده تر شود نور بیشتري به سطح سنسور می تابد و هر چه تنگ تر شود، نور کمتري را از خود عبور می دهد در حقیقت، دیافراگم مکانیزمی است براي تنظیم نور ورودي به دوربین.
 • عدد دیافراگم که مشخص کننده میزان گشودگی دیافراگم لنز است با f نمایش داده می شود و یک نسبت عکس است. به عنوان مثال 8f یعنی دیافراگم بازتر و نور بیشتر و 11 f به معنی دیافراگم بسته تر و در نتیجه نور کمتر است.

Aperture Priority AE

 • کاربر با انتخاب ”اولویت دیافراگم“، میزان نور لازم براي دوربین را تنظیم می کند.

Aspect Ratio

 • به نسبت طول و عرض تصویر در حالت عمودي و افقی، “ نسبت پهناي تصویر“ گفته می شود.

Aspherical Lens

 • به لنزهایی که لبه آن ها به طور کامل صاف و از حالت کروي خارج شده باشند ”لنز آسفریکال“ می گویند. این گونه لنز ها تصاویر بهتري ارایه می دهند.

Automatic Exposure

 • میزان نوردهی اتوماتیک“، به حالتی گفته می شود که دوربین به طور اتوماتیک میزان دهانه دیافراگم، سرعت شاتر یا هر دو
 • را براي نوردهی مناسب تنظیم کند.

Auto Bracketing

 • زمانی که در یک لحظه حساس تکرار نشدنی در مورد تنظیمات نوردهی دوربین خود شک دارید، با این قابلیت دوربین شماچند عکس متوالی از سوژه با درجات نوردهی مختلف ثبت می کند تا شما با آسودگی خاطر بهترین را انتخاب کنید.
 • محدوده نوردهی معمولاً به صورت یک بازه از منفی تا مثبت نمایش داده می شود. به عنوان مثال، - 2 (.OEV-+2.OEV) میزان افزایش گام نوردهی و نیز تعداد عکس در اغلب دوربینها قابل تنظیم است که معمولاً دو، سه یا پنج عکس با گام 1/2 یا 1/3 است.

Auto Focus

 • اساساً فوکوس کردن ( واضح نمایی) مشکل است، زیرا باید وضوح تصویر را از درون منظره یاب دوربین تشخیص دهید بنابراین بسیاري از دوربین ها با مجهز شدن به سیستم فوکوس خودکار این عمل را تسهیل کرده و انجام آن را به عهده خود دوربین می گذارند. البته وجود حالت فوکوس دستی در بسیاري از مواردي که دوربین قادر به فوکوس روي سوژه نیست، موثر و مورد پسند عکاسان حرفه اي است.

AVI

 • نام فرمتی براي فیلم هاي گرفته شده در سیستم عامل ویندوز است.

AWB)Automatic White Balance)

 • سیستم ”تراز سفیدي اتوماتیک“، میزان سفیدي مطلوب عکس را تنظیم می کند.

B&W)Black& White)

 • اصطلاحی براي گفتن ”سیاه و سفید”

Back Lit

 • به نورهاي تابیده شده براي روشن کردن مقطعی صفحه وسایل دیجیتالی ”روشن سازي“ گفته می شود. براي مثال، به نوري که براي روشن کردن شماره هاي صفحه موبایل تابیده می شود، Back Lit گفته می شود.

Back light

 • به نوري که در زمینه صفحه نمایش هاي LCD رنگی استفاده می شود ”نور پس زمینه“ گفته می شود. در گذشته براي صفحه نمایش هاي LCDلامپ هاي فلورسنت با ولتاژ بالا به کار می رفت، اما امروزه به منظور کاهش انرژي از لامپ هاي ، LED سفید استفاده می شود.

Banding

 • این اصطلاح به یک جلوه هنري از درجه بندي رنگ در تصویرسازي کامپیوتري گفته می شود. زمانی که میزان درجه بندي رنگ در تصویر مناسب نباشد این حالت به وجود می آید. از اصطلاح Color banding نیز به جاي Bandingاستفاده می شود.

Barrel Distortion

 • به نقص و عیوبی از لنز که باعث ایجاد تصویر بشکه مانند می شود ”اعوجاج بشکه اي“ گفته می شود. تصویر به وجود آمده در مرکز فشرده و هرچه به کناره ها می رود گردتر می شود.

Battery

 • بله همان باتري، ساده اما مهم که وظیفه تأمین برق مورد استفاده دوربین را بر عهده دارد و اگر بد موقع تمام شود مانند آوار بر سر آدم خراب می شود خدا آن روز را نیاورد! پس همیشه شارژ باتري دوربین خود را به همراه داشته باشید.
 • دوربین ها از سه گونه متداول باتري قابل شارژ استفاده می کنند که عبارتند از باتري قلمی نیکل کادمیوم (NiCd) ، باتري قلمی نیکل متال هایبرید(NiMH) که قوي تر از انواع نیکل کادمیوم است، ضمن آن که مشکل Memory Effect در آن دیده نمی شود و در نهایت، باتري لیتیوم یون(Li- lon) که به صورت باتري قلمی استانداردي موجود نیست و هر تولید کننده اي آن را به شکل اختصاصی براي دوربین خود تولید می کند. چنانچه باتري هاي NiCd را پیش از تخلیه کامل شارژ کنیم به مرور باعث کاهش توان باتري می شود که به این مشکل، Memory Effect می گویند. این مشکل در انواع NiMH و Li- lon دیده نمیشود، اما به طور کلی توصیه می شود هر نوع باتري را پس از تخلیه کامل،  شارژ کنید.

Bit

 • کوچک ترین واحد حافظه را ”بیت“ می نامند. بیت از ترکیب دو واژه“ باینري ” (binary) و ”دیجیت”(digit) – عدد گرفته شده است. اعداد باینري 0 و 1 هستند که به اعداد روشن و خاموش نیز شناخته می شوند.

Bit Depth

 • به طیف رنگ یا تیرگی هر پیکسل در تصاویر دیجیتالی ”عمق بیت“ گفته می شود.

Bitmap

 • به روشی از ترسیم پیکسل یک تصویر که بیت به بیت انجام می شود،“ بیت مپ“ (نقشه بیتی) گفته می شود. تعدادي از فرمت فایل هاي بیت مپ شده عبارتند از : pcx ، bmp ، pictو… . نقطه ضعف تصاویر ترسیم شده با فرمت بیت مپ این است که با زوم کردن یا تغییر اندازه عکس از کیفیت اولیه تصویر کاسته و خط پیکسل هایی که لبه ها را ایجاد کرده اند در تصویر مشخص می شود.

Blue Tooth

 • به استاندارد بی سیم که براي ارتباط برقرار کردن دوربین ها، لپ تاپ ها، کامپیوترها و موبایل ها با یکدیگر از امواج رادیویی فرکانس بالا استفاده می کند ”بلوتوث“ گفته می شود. براي اینکه وسایل به بلوتوث مجهز شده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند لازم است فاصله آن ها از یکدیگر از یک مقدار خاص بیشتر نشود.

Blur sharpness

 • محو بودن تصویر

BMP)BitMapped)

 • یکی از فرمت هاي رایج گرافیکی براي کامپیوترهایی که با سیستم عامل ویندوز کار می کنند.

Borderless

 • به عکس هایی که هیچ گونه حاشیه اي در اطراف خود نداشته باشند، "عکس هاي بی حاشیه" (Borderless) گفته می شود.

Brightness

 • به ارزش یک پیکسل در تصویر الکترونیکی که میزان روشنایی خود را از سیاه به سفید نشان می دهد ”روشنایی“ گفته می شود. اغلب سطوح روشنایی را از 0 (سیاه) تا 255 (سفید) نشان می دهند.

Buffer

 • زمانی که دکمه شاتر را افشار می دهید، سنسور دوربین تصویر را دریافت و آن را به پردازنده ارسال می کند تا یک تصویر فشرده شده JPEG تولید و در نهایت در کارت حافظه دوربین ذخیره شود، تنها در این صورت است که دوربین آماده ثبت عکس بعدي می شود. البته تصاویر RAW به پردازنده ارسال نشده و مستقیماً در کارت حافظه ذخیره می شوند. هر چه مگاپیکسل دوربین بیشتر باشد، حجم فایل بیشتر و در نتیجه زمان این پروسه طولانی تر خواهد شد و این مسئله باعث می شود دوربین دیرتر آماده ثبت عکس بعدي شود که با این وجود ممکن است شما فرصت ثبت یک لحظه به یاد ماندنی را از دست بدهید. براي اجتناب از این تأخیر و افزایش سرعت عکس برداري، دوربین ها از حافظه میانی به نام بافر استفاده می کنند، به این صورت که تصویر از سنسور به بافر منتقل شده و دوربین بلافاصله سنسور را آماده برداشت عکس بعدي می کندو دوباره آن را در بافر قرار می دهد، در این حالت دوربین در چرخه جداگانه، تصاویر را از بافر به پردازنده یا کارت حافظه منتقل می کند.

Burning

 • تیره کردن قسمتھایی از عکس با استفاده ازنرم افزار تاریکخانه

Burst Mode

 • به توانایی گرفتن عکس هاي متعدد و پشت سر هم تا زمانی که دکمه شاتر پایین نگه داشته شده است ، Burst Mode
 • گفته می شود.
 • این قابلیت تضمین می کند که هیچ لحظه اي را از دست ندهید، به خصوص در شرایطی که منتظر یک حرکت خاص از سوژه مورد نظر هستید، اما نمی دانید این حرکت در چه لحظه اي رخ می دهد، می توانید چندین عکس پی در پی از سوژه بگیرید تا یکی از تصاویر، تصویري شود که شما می خواهیدسرعت این نوع عکس برداري که بر حسب فریم در ثانیه است، بر اساس امکانات و قابلیت هاي دوربین متفاوت است .دوربین هاي معمول از یک تا سه فریم در ثانیه عکس برداري می کنند، اما در دوربین هاي حرفه اي این سرعت حتی تا ده فریم در ثانیه نیز می رسد. تعداد برداشت عکس متوالی نیز در دوربین ها متفاوت و در برخی از دوربین ها نامحدود( بسته به میزان حافظه آزاد دوربین) است. جالب است بدانید بافر دوربین در این حالت عکس برداري، نقش اساسی ایفا می کند.

Close Up

 • کلوز آپ : نمایی که روي صورت شخص متمرکز باشه. از نماي بسته ترین (نزدیک ترین) نما تا نیم تنه.

Charge Coupled Device

 • مخفف یکی از دونوع سنسورموجود در دوربین دیجیتال.

Color depth

 • تفکیک رنگ : تعداد کل رنگھایی كھ در تصویر می تواند باشد.

Color Filter Array

 • هر پیکسل موجود روي سنسور در حقیقت یک فتودیود است، از آنجا که فتودیودها منوکروم هستند نمی توانند تفاوت میان طول موج هاي مختلف نور را تشخیص دهند و بنابراین قابلیت تفکیک رنگ ها را ندارند، از این رو یک فیلتر رنگی روي سنسور قرار می گیرد که وظیفه آن تفکیک رنگ هاي اصلی( سبز، قرمز و آبی) است. یکی از معروف ترین انواع فیلتر ها، فیلتر طرح موزائیکی بایر است که در آن براي هر پیکسل یک رنگ آبی، یک رنگ قرمز و دو رنگ سبز GRGHدر نظر گرفته شده است. دلیل در نظر گرفتن دو واحد رنگ سبز گستردگی بیشتر این رنگ در طبیعت است.

Composition

 • ترکیب بندي : ترکیب اجزي تصویر در کادر که تعیین کننده اصول زیباشناختی تصویر است.

Contrast

 • کنتراست : تمایز میان روشنائیهاي مختلف در تصویر.

Dark room

 • اتاق تاریک : محوطھ پوشیده وتاریک كھ در آن تنھا ازنورھاي خاصی كھ مواد حساس بھ نور نسبت بھ آن بی تفاوت
 • است استفاده می شود. لابراتوار - تاریکخانه

Distored

 • دیستورد: صدایی که بیش از اندازه قوي باشه و باعث بشه نمایشگر میتر به آخرین درجه بچسبه و به قول معروف، خفه بشه. اولین شرط صداي خوب اینه که دیستورد نباشه.

Dodge

 • روشن کردن : روشن کردن قسمت هایی از عکس با استفاده ازنرم افزار یا تاریکخانه.

Dynamic Range

 • دامنه طیف خاکستري بین سیاه و سفید کامل را شامل می شود هر چه دامنه پویایی دوربین گسترده تر باشد، کیفیت رنگی تصویر تولید شده بهتر خواهد بود.

Effective Pixel

 • همواره بخش کوچکی از پیکسل هاي یک سنسور در ثبت عکس به کار نمی روند و بسته به دوربین براي موارد دیگري مورد استفاده قرار می گیرند، از این رو براي سنجش کیفیت یک دوربین از پیکسل موثر استفاده می شود.

Enlarger

 • وسیله اي که توسط آن تصویربزرگترازنگاتیومیسازد وبا انداختن آن برروي کاغذ عکاسی، عکسی به دلخواه چاپ می کند.

EXLF

 • اطلاعاتی شامل تاریخ، زمان، مکان جغرافیایی عکس و نیز برخی از تنظیمات دوربین از قبیل سرعت و دیافراگم به همراه هر عکس در فایل آن ذخیره می شود و به راحتی توسط ویندوز و سایر نرم افزارهاي ویرایش تصویر قابل مشاهده است.

Exposed

 • نوردیده : چیزي که به آن نور رسیده باشد.

Compensation Exposure

 • جبران نوردهی
 • در بعضی از موارد ، سیستم نورسنجی دوربین میزان نوردهی (Exposure Value) را بطور اشتباه تعیین می کند . . این اشتباه را می توان توسط عملکرد " جبران نوردهی " در دوربین هاي متوسط و پیشرفته دیجیتال تصحیح نمود . معمولاً محدوده جبران نوردهی از 2- تا 2+ EV و گام هاي 5/ یا 3/ می باشد . در بعضی از دوربین هاي دیجیتال حرفه اي این محدوده وسیع تر بوده و از 5 - تا + 5  EV  می باشد . توجه داشته باشید که افزایش جبران نوردهی به اندازه 1 معادل کاهش نوردهی به اندازه 1 می باشد در نتیجه میزان نور دو برابر می گردد . بعنوان مثال اگر سیستم اتوماتیک دوربین میزان دیافراگم را 8 /F و سرعت شاتر را 125/ 1 ثانیه در حساسیت 100 (EV 13) در نظرگرفت و عکس کم نور گردید ، اعمال جبران نوردهی به اندازه 1+ EV باعث می شود که دوربین از دیافراگم56 / F و سرعت شاتر 60/ 1 ثانیه استفاده کند . (12EV)
 • البته به مرور که با دوربین خود آشنا می شوید می توانید قبل از عکسبرداري میزان جبران نوردهی را تنظیم کنید . بعنوان مثال هنگم عکسبرداري از صحنه اي با ابرهاي درخشان می توانید از جبران نوردهی 3/- یا 7/ - EV استفاده کنید .

Fish eye lens

 • لنز چشم ماهی : لنز با زاویه دید بسیار زیاد و عمق میدان زیاد.

Fixed length lens

 • لنز با فاصله کانونی ثابت وغیر قابل تغییر. معمولاً کیفیت بالاتري از لنز زوم دارند.

Flash Output Compensation

 • جبران فلاش
 • مشخصه ي جبران فلاش نیز همانند مشخصه جبران نوردهی کار می کند. به این صورت که می توانید براي نور فلاش نیز تنظیمات خاصی را به صورت پیش فرض تعیین کنید. بعضی از دوربین هاي دیجیتال این امکان را می دهند تا با استفاده از محدوده EV این میزان نور را تنظیم کنید. دوربین هاي دیگري هم هستند که تنها به تنظیمات بسیار ساده « زیاد، نرمال و کم» مجهز می باشند. این مشخصه براي جبران نوردهی بسیار زیاد یا بسیار کم فلاش، زمانی که سیستم فاصله سنجی فلاش عمل کرد خوبی را از خود نشان نمی دهد بسیار کارآمد می باشد.

Focal Length

 • فاصله کانونی عبارت است از فاصله لنز دوربین تا سطح سنسور، اما به طور ساده این فاصله بیانگر میزان بزرگنمایی دوربین و واحد آن میلی متر است و هر چه بزرگ تر از پنجاه میلی متر( فاصله کانونی در لنز نرمال (باشد، لنز تله و هر چه کوچک تر باشد، لنز واید است. در لنزهاي زوم که فاصله کانونی متغیر دارند، حاصل تقسیم بزرگ ترین و کوچک ترین فاصله کانونی، میزان زوم دوربین را تعیین می کند. به عنوان مثال، یک لنز 35 فاصله کانونی، به فاصله مرکز اپتیکی لنز و مرکز کانونی آن گفته می شود. این فاصله معمولا برابر با فاصله فاصله مرکز اپتیکی و سنسور است و تغییر فاصله کانونی باعث افزایش و یا کاهش بزرگنمایی می شود. هنگام افزایش بزرگنمایی روي یک شی، فاصله کانونی عوض می شود و هر چه سوژه دورتر باشد فاصله کانونی بیشتر می شود. در شرایط یکسان عکسی که با فاصله کانونی کمتر گرفته شده باشد، کیفیت بهتري دارد.

JPEG

 • تقریباً تمامی دوربین هاي دیجیتال عکس هاي خود را با این فرمت ذخیره می کنند کانال هاي رنگی فایل هاي JPEG هشت بیتی است و این یعنی آن که حداکثر شانزده میلیون رنگ در این تصاویر ذخیره می شود. در حقیقت یک استاندارد فشرده سازي تصاویر مبتنی بر کاهش داده هاي تصویر است و این یعنی با ذخیره مجدد این فایل ها، کیفیت آن ها کاهش می یابد. تصاویر سنسور با این فرمت در پردازنده دوربین فشرده می شوند، بنابراین براي ویرایش عکس گرفته شده چندان مناسب نیستند.

Histogram

 • نموداري است که از طریق آن می توان مناطق روشن و تاریک عکس را تشخیص داد و در صورتی که این نمودار توزیع یکنواختی نداشته باشد، می توان با استفاده از نرم افزارهاي ویرایش تصویر اقدام به اصلاح آن کرد. برخی از دوربین ها داراي قابلیت هیستو گرام زنده هستند تا پیش از ثبت عکس بتوان با تنظیمات دوربین اقدام به اصلاح نودار کرد.

Hum

 • هام : همون صدایی که بهش می گن (( هوا )) که به خاطر پایین بودن کیفیت ابزارهاي صدابرداري به وجود میاد.

Leg Time

 • مدت زمانی که بین فشار دادن دکمه شاتر تا لحظه ثبت تصویر وجود دارد، در اصطلاح Leg Time گفته می شود که این موضوع گاهی باعث ایجاد اختلاف بین تصویري که مشاهده و ثبت خواهید کرد، می شود. البته این تأخیر بسیار اندك است، اما این زمان براي کاربران حرفه اي چندان خوشایند نیست.

Lens hood

 • نورگیر جلو لنز : مانع از دریافت نور مستقیم خورشید که ازکنار می تابد می شود.

Level

 • صداي لوِل : صداي یه دست. تنظیم قدرت صدا به طوري که صدا دیستورت نشه. به این کار، لوِل گیري هم می کن.

Long Shot

 • لانگ : نمایی که تمام قامت شخص، توي اون پیدا باشه.

Macro

 • قابلیتی در دوربین ها که امکان عکاسی از فاصله بسیار نزدیک حتی تا یک سانتی متري از سوژه را فراهم می کند. در این حالت دوربین باید بتواند از فاصله نزدیک روي سوژه فوکوس کند. این ویژگی براي عکاسی از گل ها و گیاهان کوچک و حشرات مناسب است.

Manual Focus

 • همان طور که قبلاً گفته شد، فوکوس دستی در شرایطی مانند نور کم، عکاسی از فواصل خیلی دور و خیلی نزدیک(ماکروگرافی)، عکاسی از سوژه هاي خیلی روشن و خیلی تاریک یا ایجاد جلوه هاي هنري خاص که فوکوس خودکار قابلیت خود را از دست می دهد به کار می آید.

Medium Shot

 • مدیوم شات : نمایی که روي هیکل شخص متمرکز باشه. از نیم تنه تا تمام قد.

Micro Lens

 • لایه اي از لنزهاي مینیاتوري که روي سنسور قرار دارد و باعث می شود نور تابیده شده روي سنسور روي هر یک از فتودیودها متمرکز شود.

Mix Channel

 • باند میکس : همون صداي استریو هست با این تفاوت که صداي هر دو باند یکیه.

Mono Band

 • صداي مونو : سیستم صداي یک باند که قدیمیه و بیشتر واسه ضبط صداهاي طبیعی (غیر از موسیقی و استودیویی) استفاده می شه مثل صداي انسان.

Noise

 • نویز : صداي (( ویز )) که در صورت وجود اشکال در یکی از لوازم صدابرداري به شنیده می شه.

x5 Nx ، Nx3:

 • به منظور مشخص کردن میزان فاصله کانونی از لنز استفاده می شود. این مفهوم فقط براي نشان دادن مقدار زوم اپتیکال به کار می رود.

Pan

 • پن : چرخش افقی (چپ و راست) دوربین روي یه مرکز دوران مثل سه پایه یا روي دست.

Pixel

 • پیکسل کوچک ترین جزء یک تصویر دیجیتال است( یک نقطه از یک تصویر .(از نظر فنی یک پیکسل عبارت است از یک مجموعه سه لایه متشکل از یک دیود حساس به نور در لایه اول به علاوه فیلتري رنگی در لایه دوم و در نهایت یک24 میلی متر( تقریباً به اندازه یک تمبر پستی) × میکرولنز در آخرین لایه، حال زمانی که می گوییم یک سنسور با ابعاد 36 داراي 24 میلیون پیکسل( 24 مگاپیکسل) است، می توان به راحتی به پیچیدگی فناوري ساخت سنسور پی برد.

Photometry

 • دوربین ها براي عمل نورسنجی که در حقیقت میزان نور صحنه را تخمین می زنند، عموماً از حالات مختلفی استفاده می کنند که از آن جمله می توان به نورسنجی قطه -اي، نورسنجی مرکزي و نورسنجی کل صفحه اشاره کرد.

RAW

 • فرمت خام دوربین هاي دیجیتال است، به این معنی که تصویر سنسور به طور مستقیم در این فایل روي کارت حافظه ذخیره می شود و هیچ گونه پردازش و فشرده سازي توسط پردازنده دوربین روي آن صورت نمی گیرد. به همین دلیل این نوع فرمت حجم زیادي دارد، اما به جاي آن مشکل مطرح شده در مورد JPEG را مبنی بر کاهش کیفیت ندارد. همچنین این فرمت از کانال هاي رنگی ده دوازده بیتی نیز پشتیبانی می کند.

Sensor

 • سنسور به قلب دیجیتال معروف است، جایی که تصاویر در آن نقش می بندند، سنسور جایگزین فیلم نگاتیو به کار رفته در دوربین هاي آنالوگ شد و نسل جدیدي از دوربینها را به وجود آورد که ما به آن دوربین دیجیتال می گوییم. در توضیحات مربوط به پیکسل در خصوص ساختار سنسور توضیح داده شد، اما از نظر فناوري سنسورها به دو دسته کلی CCD و CMOS تقسیم می شوند.
 • از نظر ابعاد نیز سنسورها دسته بندي گسترده اي دارند، اما به عنوان یک معیار سنجش، سنسورهایی Full Frameهستند که ابعادي برابر با فیلم نگاتیو 35 میلی متري دارند. اصلی ترین مشخصه مورد بحث در سنسورها تعداد پیکسل هاي آن است که در حال حاضر با واحد مگاپیکسل سنجیده می شود.

Sensitivity

 • ISO میزان حساسیت سنسور یا فیلم نگاتیو به نور را با این واحد بیان می کند. به عنوان مثال، اگر حساسیت سنسور روي ISO200 تنظیم شود، به معنی دو برابر حساسیت همان سنسور در 100 ISOاست. طبیعتاً هر چه حساسیت سنسور بالاتر باشد، نور بیشتري دریافت می کند. همان طور که قبلاً گفته شد، می توان از آن براي جبران نوردهی در شرایطی که ناچار به استفاده از سرعت بالاتر یا دیافراگم بسته تر هستیم، استفاده می شود.

Shot

 • کادر (نما) : نمایی که از داخل ویزور دیده می شود.

Shutter

 • شاتر نیز مانند دیافراگم یکی دیگر از مکانیزم هاي تنظیم نور دوربین است و میتوان آن را معادل پلک چشم در نظر گرفت که هر چه سریع تر باز و بسته شود، نور کمتري از خود عبور می دهد و بالعکس. اغلب دوربینها سرعت شاتر 30 تا 1 / 4000 ثانیه را پوشش می دهند. شاتر برخی از دوربین هاي حرفه اي حتی با سرعتهاي بیشتر نیز عمل می کنند در دوربین هاي SLR حالتی وجود دارد که می توان شاتر را براي مدت دلخواه باز نگه داشت که به آن سرعت Bمی گویند.

Shutter Priority

 • یکی دیگر از مدلهاي تنظیمات دوربین که در آن سرعت شاتر تقدم دارد و عکاس می تواند سرعت شاتر دلخواه خود را انتخاب کند و انتخاب دیافراگم مناسب را بر عهده دوربین گذارد.

Stereo Band

 • صداي استریو : سیستم صداي دو باند (باند چپ و راست) که تقریباً همه دستگاه ها با اون سازگارن و فعلاً پرکاربردترین سیستم صوتیه. توي این سیستم هر کدوم از باندها می تونن جدا کار کنن مثلاً یکیش موسیقی باشه و یکی صداي خواننده. باندهاي چپ و راست دقیقاً مثل هم هستن و فقط از لحاظ مکانی با هم فرق می کنن.

Switch Pan

 • سویچ پن : حرکت سریع پن Pan که تصاویر نامفهوم بشه. موقع تدوین، از این حرکت واسه مرتبط کردن دو تا استفاده می شه.

Tail Light

 • تیل شات : نماي از پشت سر

Tilt

 • تیلت : چرخش عمودي (بالا و پایین) دوربین روي یه مرکز دوران مثل سه پایه یا روي دست.

Time Laps

 • دوربین هایی که داراي این ویژگی هستند، می توانند یک سري عکس در یک بازه زمانی تعریف شده ثبت کنند. به عنوان مثال، می توان از مراحل باز و بسته شدن یک گل در طول شبانه روز عکس برداري کرد.

TIFF

 • فرمت غیر فشرده دیگري که در برخی از دوربین هاي قدیمی تر به کار می رفت. این فرمت استاندارد صنعت چاپ است.

Visor

 • ویزور : چشمی دوربین فیلم برداري

Volume Meter

 • ولوم میتر : هر وسیله اي که میزان بلندي صدا رو نشون می ده البته نه رقص نور. توي برنامه هاي مونتاژ یه استوانه هایی هست که موقع پخش کردن صدا، با تغییر رنگ، مقدار بلندي صدا رو نشون می دن.

Zoom

Zoom in

 • زوم : بزرگ نمایی تصویر با کمک لنز دوربین

Zoom Back Zoom Out

 • زوم بک برعکس حالت زوم

آي لول

 • لنز و سوژه هم سطح می باشند.

اچ دي آر (HDR)

 • HDR (high dinamice range) به مجموعه اي از تکنیک هایی گفته می شود که نسبت به روش هاي معمول، امکان تصویربرداري دامنه دینامیک بالا یا وجود دامنه دینامیک روشنایی بیشتري بین نقاط تاریک و روشن را فراهم می کنند. عکس هاي اچ دي آر با ترکیب چند عکس به وجود می آیند؛ براي هر عکس اچ دي آر، باید چند عکس با کادر کاملا یکسان تهیه کرد (معمولا 3 یا 5 عکس) و هر عکس باید با نوردهی خاصی گرفته شده باشد؛ به این ترتیب که یک عکس با نوردهی معمولی و بقیه عکس ها با نوردهی هاي کمتر و بیشتر.
 • هدف از عکاسی اچ دي آر، افزایش محدوده دینامیکی است و با ترکیب محدوده دینامیکی محدود عکس ها، به عکسی با محدوده دینامیکی بزرگ، که اچ دي آر نامیده می شود دست پیدا می کنیم.

اکستریم لانگ شات یا بیگ لانگ شات

 • نماي کاملا دور یا نماي بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.

اکستریم کلوز آپ یا بیک کلوز آپ

 • کاملا نزدیک یا نماي بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان.

تراولینگ

 • حرکت جابجایی دوربین با وسایلی مثل سه پایه چرخ دار و یا ریل و یا ماشین و مثل اینا.

ترکیب بندي

 • عکاسی مشتمل بر دو بخش هنر و مهارت است. ترکیب بندي از یک سو با مسائل زیبایی شناسی سر و کار دارد؛ اینکه چگونه می توان تصاویر زیباتري بوجود عکاسی نیز موثر باشد و به عنوان مثال عکاس می تواند با ترکیب بندي مناسب، قسمت هاي مهم ◌ٔ آورد و از سوي دیگر، ترکیب بندي می تواند در بیان ایده تصویر را برجسته کند و توجه بیننده را به قسمت هایی جلب کند که هدف اوست. در واقع ترکیب بندي عبارت است از قراردادن اجزاي عکس در کنار یکدیگر. قسمت زیادي از عکاسی، بدون دوربین است؛ عکاس باید بیندیشد، ریزبین و نکته سنج باشد و از همه مهم تر، دغدغه داشته باشد و پیش از عکسبرداري، صحنه را به خوبی در ذهنش مجسم کند.

تعادل سفیدي یا وایت بالانس

 • این توانایی دوربین، تفاوت بسیار جالب میان چشم انسان و دوربین را آشکار می کند . چشم از آنجایی که با مغز در ارتباط است ،در هر نوري رنگ سفید را سفید می بیند. اما از آنجایی که دوربین از چنین مغري برخوردار نیست ،باید آن را مجبور کرد تا رنگ سفید را تشخیص دهد. تنظیم وایت بالانس دوربین می تواند نقص بی مغز بودن دوربین را جبران کند. این گزینه می تواند به دوربین نشان دهد که تمامی شرایط نوري لوزما سفید نیستند، نورهاي داخلی اغلب به زردي متمایلند و نورهاي فلورسانت به آبی. حتی نور طبیعی نیز کمی آبی تر از آن چیزي هستند که دیده می شوند.
 • ممکن است عکس گرفته شده داراي ته مایه رنگی قرمز، زرد یا آبی باشد برخی از دوربین ها با امکان تنظیم تراز سفیدي که در حقیقت معرفی رنگ سفید خالص به دوربین در نورهاي مختلف است، می توانند بهترین رنگ را براي عکس تولید کنند.

تصویر ا بژ کتیو

 • به تصاویر عینی و حقیقی در وقایع داستان گفته می شود.

تصویر سو بژکتیو

 • به تصاویر ذهنی و تخیلی شخصیت داستان گفته می شود .

تصویر فولو

 • به تصاویري که واضح نباشد و محو و تار دیده شود را می گویند.

تکنیک هاي عکاسی

 • ضد نور یا سیلوئت تکنیکی است که در آن منبع نور در پشت سوژه قرار دارد و در قوي ترین حالت به دلیل تندي نور، سایه اي از سوژه بر روي عکس ایجاد می شود زیباترین حالت زمانی پیش می آید که خورشید در حال طلوع یا غروب است و پس زمینه به رنگ نارنجی یا زرد مشخص می شود. عکاسی ضدنور یکی از روش هاي انتقال اندوه، احساس و حالت هاي عاطفی به بیننده است. ممکن است بیننده با دیدن این نوع عکس ها به درك درست و واضحی از سوژه نرسد، اما بخش تیره و سیاه تصویر باعث شکل گیري قدرت تخیل بیننده می شود.

پردازش بعد از عکاسی

 • پس از عکاسی با دوربین دیجیتال ،کار عکاس به پایان نرسیده است. شاید فوتوشاپ یکی از رایج ترین نرم افزارهاي ویرایش عکس باشد اما ده ها نرم افزار دیگر نیز براي بهبود و تغییر عکسهاي دیجیتال وجود دارند. عکاسان آماتور می توانند از این نرم افزارها براي تنظیم نور ،تضاد و بالانس رنگ عکسها استفاده کنند و ضعف هاي احتمالی عکسهاي خود را جبران کنند. همچنین می توان از این برنامه ها براي ایجاد تصاویر تلفیقی و ترکیبی استفاده کرد.

پنینگ

 • پنینگ یا کنارگردي دوربین، نام تکنیکی در عکاسی می باشد که براي نشان دادن تحرك سوژه ها به کار می رود. پنینگ در حقیقت به حرکات افقی، عمودي اصلی متحرك است که آن را از محیط ثابت اطرافش مجزا می کند یا سوژه ◌ٔ و یا چرخشیِ یک تصویر ثابت و یا ویدئو اشاره دارد. در این تکنیک یا سوژه ثابت است و دوربین حرکت می کند که عکاسی هر دو حالت منجر به القاي حس تحرك در عکس می شوند. کاهش سرعت شاتر باعث بیشتر نمایان شدن تحرك در عکس می گردد.
 • عکسبرداري به این شیوه کار مشکلی است. زیرا باید سرعت شاتر مناسبی انتخاب شود و سرعت شاتر مناسب، بستگی به سرعت سوژه دارد. از طرف دیگر، باید چرخش یا حرکت دوربین هم کاملا مناسب باشد و در غیر اینصورت سوژه هم محو می شود؛ یک ابزار مناسب براي این تکنیک، تک پایه است.

جامپ کات

 • موقعی که دو نما به یکدیگر چسبانده می شود و در تداومی حرکت تصویر پرش چشم گیري مشهود شود ، به این پرش چشمی جامپ کات می گویند.

دیافراگم/ ضریب اف

 • این دو عبارت وابستگی بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند. دیافراگم به دریچه اي بر روي لنز گفته می شود که در زمان ثبت عکس نور از میان آن عبور می کند. واضح است بزرگتر بودن دیافراگم منجر به عبور مقدار نور بیشتري خواهد شد. ضریب اف نیز اصطلاحی است که عکاسان درهنگام صحبت درباره ابعاد مختلف دیافراگم از آن استفاده می کنند. ضریب اف معمولا به شکل8 / f یا 22 / f مشخص می شود. اعداد مقابل اف می توانند از یک تا 128 تنوع داشته باشند و تنها چند لنز محدود هستند که از0.95 / f برخوردارند. هرچه ضریب اف بالاتر باشد، یعنی دیافراگم لنز کوچکتر است و نور کمتري از خود عبور می دهد. ضریب اف معمولا بر اساس شاخصی استاندارد تعیین می شود که بر اساس آن هر افزایش عدد ، نمایانگر دیافراگمی است که به نیمی از مقدار عدد ارائه شده اجازه عبور نور خواهد داد. براي مثال ضریب اف هشت لنز دوربین نیم برابر کمتر از ضریب اف 5.6 اجازه عبور نور به درون دوربین خواهد داد. مقادیر استاندارد ضریب اف به این ترتیبند:
 • f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128
 • دریچه دیافراگم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا عکاسی تماماً بر اساس تغییر دادن در نور است. ضریب اف متناسب با شرایط نوري مختلف در کیفیت عکس نهایی نقش مهمی به عهده دارد. ضریب اف همچنین در ایجاد عمق میدان و ایجاد اثرات هنري بر روي عکس نیز تاثیرگذار است.

راش

 • به سلسله پلان هایی که توسط دوربین گرفته شده است و هیچگونه تغییري در آن داده نشده است می گویند.

زاویه دید

 • زاویه دید، زاویه اي است که لنز می تواند صحنه روبه روي خود را ببیند؛ اگر خطی فرضی از لنز به دو انتهاي منظره اي که دیده می شود ترسیم کنیم، زاویه بین این دوخط، زاویه دید خواهد بود. زاویه دید را فاصله کانونی مشخص می کند و هرچه فاصله کانونی بیشتر شود، زاویه دید کوچک تر و هرچه فاصله کانونی کمتر بشود، زاویه دید بزرگ تر می شود.

سراسرنما (پانوراما)

 • ساخت آن ها چنین است که سراسرنما یا پانوراما تکنیکی است که سبب ایجاد عکس هایی با فضاي وسیعتري نسبت به عکس هاي معمولی می شود. نحوه با کنار هم قرار دادن تعدادي عکس معمولی به وجود می آیند. در این تکنیک، باید عکس هاي بیش تري از صحنه ثبت کرد و سپس با استفاده از نرم افزار آن ها را به هم چسباند. تعداد عکسی که براي ثبت یک عکس پانوراما لازم است، بستگی به فاصله کانونی دارد. هرچه فاصله کانونی بیش تر باشد، (یعنی بزرگنمایی بیش تر و زاویه دید کمتر) در هر عکس قسمت کمتري از صحنه جاي می گیرد و در نتیجه، باید عکس هاي بیش تري گرفت.

سرعت شاتر

 • محاسبات نوردهی به سرعت شاتر بستگی دارد و نشان می دهد پرده شاتر براي چه مدتی براي عبور کردن نور از میان آن ،باز باقی می ماند. سرعت شاتر را بصورت کسر بسیار کوچکی از ثانیه بیان می کنند. سرعت پایین شاتر ( زمان طولانی تر ) منجر به سوختن و یا روشن شدن بیش از اندازه عکس خواهد شد زیرا در تمامی مدتی که شاتر باز است ،نور درحال تابیده شدن به درون حسگرهاي دوربین است و اگر در این مدت دوربین تکان بخورد تصویر کدر خواهد شد. تصاویري که از آسمان شب گرفته می شود درحالی که ستاره ها خطوط مدوري در آسمان ایجاد کرده اند، همگی حاصل سرعت پایین شاتر بوده اند.
 • استفاده از سه پایه می تواند از خطر کدر شدن تصاویر در این شرایط جلوگیري کند.

سرعت فیلم

 • سرعت فیلم یا ایزو عددي است که جهت اندازه گیري حساسیت فیلم عکاسی یا حسگرهاي الکترونیکی استفاده می شود. در دوربین آنالوگ هرچه حساسیت فیلم بیش تر باشد نیاز به نور کمتري خواهد بود ولی کیفیت عکس ها نیز کاهش پیدا می کند. در دوربین دیجیتال، حساسیت دوربین، مقدار تقویت خروجی حسگر را تعیین می کند. هرچه خروجی بیشتر تقویت شود، نیاز به نور کمتر خواهد بود ولی افزایش تقویت، باعث افزایش نویز و در نتیجه کاهش کیفیت می شود.

سرووي فوکوس اتوماتیک  AF Servo

 • سرووي فوکوس اتوماتیک (Autofocus Servo) به قابلیتی گفته می شود که به صورت پیاپی بر روي سوژه ي متحرك فوکوس می کند. این مشخصه تنها در دوربین هاي دیجیتال SLR در نظر گرفته شده است. به طور کلی، می توان گفت سرووي فوکوس اتوماتیک براي عکاسان ورزشی یا عکاسانی که از حیات وحش عکاسی می کنند بسیار کارآمد است.
 • براي فعال کردن این قابلیت فقط کافی است حالت "AI Servo" (در کانن) یا "Continuous"(در نیکون) تغییر دهید. براي این  فوکوس را به حالت کار باید کلید آزادسازي شاتر را تا نیمه فشار دهید. به این ترتیب، دوربین مادامی که کلید آزادسازي شاتر تا نیمه فشار داده شده است با توجه به سیستم فوکوسی که دارد (یا تنظیمات تعیین شده ي کاربر) بر روي سوژه فوکوس می کند. شایان ذکر است سرووي فوکوس اتوماتیک (Autofocus Servo) باعث می شود دوربین در حالت « اولویت آزادسازي شاتر » کار کند. به این صورت که با فشار دادن کلید آزادسازي شاتر به طور کامل و صرف نظر از وضعیت فعلی AF، عکس مورد نظر گرفته می شود.

ضریب پوششی Fill Factor

 • ضریب پوششی، اندازه دیودهاي حساس به نور در هر پیکسل را نشان می دهد. از آن جایی که باید در اطراف هر پیکسل اجزاي الکترونیکی بیش تري وجود داشته باشد، این ضریب پوششی نسبتا کوچک خواهد شد. این حالت به ویژه در حس گر هایی با پیکسل فعال که مداربندي الکترونیکی پیکسل هاي آن ها بیش تر است شدیدتر خواهد بود. به همین خاطر، مجموعه اي از میکرولنزها در بالاي حس گر در نظر گرفته شده تا به این ترتیب، مسئله کوچک بودن ضریب پوششی تا اندازه اي جبران شود.

عدد حساسیت یا  ISO

 • عدد حساسیت محاسبه میزان حساسیت در مقابل نور است. این عدد در اصل به میزان حساسیت نوري انواع مختلف فیلم هاي عکاسی اختصاص داشت و استاندارد هاي محاسباتی توسط سازمان بین المللی استاندارد یا ISO تعیین می شدند و نام عدد حساسیت نیز از همین جا برگرفته شده است. در دوربین هاي فیلمی ،براي تغییر حساسیت باید نوع فیلم تغییر داده می شد. دوربین هاي دیجیتال به عکاس اجازه می دهد که حساسیت را از طریق لیست تنظیمات دوربین تغییر داده و حساسیت حسگرهاي دوربین را متناسب با شرایط تغییر دهد. عکاسان حساسیت را سرعت فیلم یا حسگر می دانند. زمانی که سرعت بالا باشد، در زمانی مشخص میزان بیشتري از نور به نسبت حساسیت پایین، توسط حسگر حس خواهد شد. عدد حساسیت بر خلاف دیافراگم روندي مستقیم دارد و با بالارفتن عدد ،سرعت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بالا بردن عدد حساسیت منجر به افزایش پارازیت هاي تصویري می شود که در دوربین هاي فیلمی گرین و در دوربین هاي دیجیتال پیکسل نامیده می شوند.

عکاسی اجسام بی جان

 • عکاسی اجسام بی جان شاخه اي از هنر عکاسی است که به ثبت تصویر از اشیاء بی جان و معمولاً غیر متحرك و اشیا محیط پیرامون می پردازد. عکاسی از اجسام بی جان در حقیقت جزو سبک هاي مشکل عکاسی محسوب می شود، عکاسان این سبک باید توانایی نورسنجی دقیق را داشته و از ذوق ترکیب بندي بالایی برخوردار باشند. هدف اصلی در عکاسی طبیعت بی جان، بیان ایده و مفهومی خاص، به ساده ترین و روشن ترین شکل ممکن است.
 • وجه تمایز اصلی این سبک با سایرسبک ها، در حقیقت به چیدمان صحنه عکس مربوط است؛ چیدمان در حقیقت همان چیدن صحنه عکس و ساختن صحنه است؛ در این سبک، عکاسان در حقیقت بیشتر عناصر عکس را می سازند تا اینکه صرفاً سرگرم عکاسی باشند.

عکاسی از طبیعت

 • عکاسی طبیعت به شاخه اي از عکاسی گفته می شود که گیاهان، جانوران، کوه ها یا صخره ها به نحوي ثبت شده باشند که در آن هیچ گونه اثر مستقیم یا غیر مستقیمی از حضور انسان دیده نشود، گیاهان پرورش داده شده از سوي انسان، راه ها، حیوانات اهلی یا حیوانات وحشی خارج از محیط زیست اصلی خود، هیچ یک در عکس طبیعت نباید حضور داشته باشند.

عکاسی از مناظر

 • عکاسی از مناظر، به عکاسی از جهان پیرامون می پردازد، حضور انسان یا عناصر انسانی، در این سبک محدودیتی ندارد. توانایی در دیدن زیباترین ترکیب بندي در منظره و تصور آن که در چاپ نهایی چگونه به نظر می رسد و همچنین انتقال الهام عکاس به بیننده از مهمترین ماهیت هاي عکاسی منظره است.
 • براي عکاسی از چشم اندازها، عکاسن معمولاً از لنز واید، سه پایه و بسته ترین دیافراگم ( 11 تا 22 ) براي بدست آوردن بیشترین عمق میدان استفاده می کنند.

عکاسی با فواصل زمانی معین  Time Lapse

 • دوربین هاي مجهز به مشخصه عکاسی با فواصل زمانی معین را می توان طوري تنظیم کرد که به طور اتوماتیک و در مدت زمان معینی، چند فریم داشته باشند یا آن که با فاصله زمانی معینی بین هر فریم، عکاسی کنند. براي مثال، می توانید دوربین خود را بر روي یک سه پایه محکم و مود عکاسی با فواصل زمانی معین را فعال کنید تا به این ترتیب، مثلا از باز شدن یک گل یا لانه سازي یک پرنده کوچک و در فریم هاي متوالی عکاسی شود. بعضی از دوربین ها از ابتدا به این این قابلیت مجهز می باشند. اما دوربین هایی هم هستند که با برنامه Remote Captureکار می کنند. براي کار با این برنامه و تنظیم مشخصه فوق، ضروري است دوربین خود را به یک کامپیوتر متصل کنید.

عکاسی پرتره

 • عکاسی پرتره، شاخه اي از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداري می شود. عکاسی پرتره انواع مختلفی دارد، اما در همه آنها تمرکز عکس بر روي چهره اشخاص است. پرتره تنها یک عکس ساده نیست، بلکه نمایانگر افکار، اخلاق و خصوصیات فردي سوژه است.
 • معمولاً فاصله هاي کانونی لنزهاي مورد استفاده براي عکاسی پرتره بخاطر بار روانی لنزهاي واید و نرمال، از دو برابر نرمال به بالا و بخاطر کاهش شدید عمق میدان وضوح در لنزهاي تله بلند، کمتر از چهار برابر لنز نرمال است. بهتر است عکس هاي پرتره را با عمق میدان کم (یعنی با دیافراگم باز) تهیه کرد تا پس زمینه محو شده و سوژه با تاکید بیش تري دیده شود.

عکاسی پیاپی  Burst Continuous

 • حالت عکاسی پیاپی دوربین هاي دیجیتال قابلیتی است که به شما امکان می دهد تا چندین عکس را با فاصله زمانی بسیار کمی پشت سر هم و به صورت متوالی بگیرید، درست مانند یک دوربین فیلم برداري SLRسرعت (تعداد فریم ها در هر ثانیه) و تعداد کل فریم ها در دوربین هاي مختلف، فرق می کند. .
 • ps / F « فریم در ثانیه » یکی از کارکردهاي کلید آزاد سازي شاتر و سیستم پردازش تصویر است. تعداد فریم هاي گرفته شده را میزان ظرفیت حافظه موقت تعریف می کند.
 • تعداد فریم ها در ثانیه (fps) و تعداد کل فریم هاي عکاسی پیاپی به طور مداوم در دوربین هاي دیجیتال جمع و جور، نیمه حرفه اي و SLR هاي حرفه اي در حال بهبود است و به مرور بیش تر از قبل می شود. دوربین هاي دیجیتال جمع و جور می توانند با سرعت 3 تا 1 فریم در ثانیه و حداکثر تا 10 عکس بگیرند
 • حال آن که دوربین هاي دیجیتال SLR می توانند با سرعت حداکثر 7 فریم در ثانیه کار کنند و تعداد بیش تري عکس را در فرمت هاي JPEG و RAW داشته باشند. بعضی از این دوربین ها حتی می توانند با سرعت بالاتري به صورت پیاپی عکاسی کنند.

عکاسی حیات وحش

 • عکاسی حیات وحش، شاخه اي از عکاسی است که در آن از حیوانات و جانوران عکسبرداري می شود. عکاسی در این سبک، نیاز به دانش بالا و تجربه فراوان در زمینه عکاسی و آشنایی با رفتار حیوانات گوناگون دارد. عکاسان باید توان اثبات طبیعی بودن تصاویر را داشته باشند عکس از حیوانات در باغ وحش، حیوانات دست آموز و اهلی شده و سایر موارد مشابه عکس طبیعت محسوب نمی شوند. در این نوع عکاسی، دهانه باز لنز براي دستیابی به سرعت بالا و ثبت سوژه در حال حرکت و محو کردن پس زمینه استفاده می شود. همچنین عکاسان حیات وحش، از لنز تله استفاده می کنند بنابراین عکاسان حیات وحش احتیاج به سه پایه دارند. آنها همچنین براي این که بتوانند به حیات وحش نزدیکتر شوند احتیاج به وسایلی براي استتار دارند.

عکاسی خبري

 • عکاسی خبري یا فتوژورنالیسم به عکس هایی گفته می شود که پبام و هدف اصلی آنها خبر رسانی است. عکاسان خبري، همان نویسندگان مقاله و مخبران خبر به وسیله تصویر یا همان عکس هستند. عکاسی خبري هنري است که براي قصه گویی عکاسانه به کار گرفته می شود تا زندگی را مستند کند.
 • فتوژورنالیسم ما را به عکس هایی ارجاع می دهد که یک داستان را بیان می کند. در فتوژرنالیسم روایت عکس مقدم بر قضاوت است، یعنی باید عکس، دیگران را به قضاوت بکشد. در فتوژرنالیسم، عنوان یا مضمون مقدم بر عکس است و باید به مخاطبان و بینندگان و کسانی که داوري می کنند کمک کند تا خودشان داستان یا ماجرا را کشف کنند.

عکاسی شب

 • عکاسی در شب، به عکاسی در فضاي آزاد در ساعات شب گفته می شود. در عکاسی شب، معمولاً از دیافراگم هاي بسته و زمان هاي نوردهی طولانی استفاده می کنند. البته در این حالت عمق میدان کم می شود. در این حالت، نقاط نورانی متحرك به صورت خطی نورانی و کشیده در صفحه حساس عکاسی ثبت می شوند. اما اگر مدت نوردهی افزایش یابد، نویز تصویر نیز زیاد می شود.

عکاسی ماکرو

 • عکاسی ماکرو شاخه اي از عکاسی است که از نماي نزدیک و بطور معمول از سوژه هاي کوچک عکسبرداري می کند. بطور کلاسیک، سوژه موجود در یک تصویر ماکرو بزرگ تر از اندازه آن در طبیعت است. به هر شکل امروزه تصویر برداري ماکرو، تهیه تصویر از سوژه در ابعاد بزرگتر و واضح تر از آن چیزي است که در حیات دیده می شود.

عکاسی معماري

 • عکاسی معماري، شاخه اي از عکاسی است که در آن از آثار معماري و ساختمان ها عکسبرداري می شود.در عکاسی معماري، دو فاکتور زاویه دید و نوع لنز مهم اند، زیرا معمولاً آثار معماري بزرگ هستند و عکاس هم نمی تواند به اندازه کافی از آن ها فاصله بگیرد؛ به همین دلیل لازم است که زاویه دید لنز زیاد باشد، یعنی فاصله کانونی کم باشد تا عکاس بتواند همه ساختمان و بنا را در کادر جا دهد.

عمق میدان

 • تصاویر زیادي وجود دارند که در آنها موضوع پیش زمینه از نهایت وضوح برخوردار است اما پس زمینه کاملا کدر و مبهم است. این تصاویر محصول محدودیت هاي دوربین ها در زمینه عمق میدان است. عمق میدان می تواند محدوده اي از بسیار باریک تا بی نهایت داشته باشد. ابتدایی ترین بخش دوربین که بر روي عمق میدان تاثیرگذار است ،دیافراگم است. هرچه دیافراگم بازتر باشد و ضریب اف آن کوچکتر باشد عمق میدان باریک تر خواهد شد، در مقابل کوچکتر بودن دیافراگم و بالا بودن ضریب اف منجر به افزایش محدوده عمق میدان خواهد شد. فاصله کانونی نیز از دیگر موارد تاثیرگذار بر روي عمق میدان است. فاصله کانونی می تواند نوع لنز مورد استفاده و فاصله موضوع تا دوربین را مشخص سازد. موضوع هاي نزدیکتر از عمق میدان کمتر و موضوع هاي دور از عمق میدان بزرگتري برخوردار خواهند بود. محاسبه عمق میدان کار پیچیده اي است که به افرادي که علاقه اي به ریاضیات ندارند ،انجام آن توصیه نمی شود. این افراد بهتر است بر روي تنظیمات دیافراگم دوربین خود مسلط شوند تا بتوانند به راحتی به عمق میدان مورد نظر دست پیدا کنند.

عکاسی نجومی

 • عکاسی نجومی شاخه اي از عکاسی است که به وسیله تلسکوپ و با روش هاي مختلف از ستارهها و سیارات عکسبرداري می کند. زمان نوردهی این عکس ها معمولاً از چند دقیقه تا چند ساعت، متفاوت است. البته با دوربین عکاسی و با هر لنزي می توان از ستاره ها و سیاره هاي نزدیک عکس گرفت.

عکاسی ورزشی

 • عکاسی ورزشی، شاخه اي از عکاسی است که در آن از صحنه هاي ورزشی و ورزشکاران عکسبرداري می شود. در این نوع عکاسی، تجهیزات و ابزارها نقش مهمی دارند زیرا سوژه متحرك است و عکاس هم از صحنه دور است بنابراین داشتن لنزهاي قدرتمندي همچون تله و زوم لازم است. همچنین دوربین هم باید قابلیت استفاده پیاپی شاتر را داشته باشد.

فلش

 • منبع نوري مهمی در محیط هاي کم نور یا موقعیت هاي غیر منتظره به شمار می رود. با این همه این منبع نوري محدودیت هاي فراوانی دارد که حتی در زمان عکاسی خانوادگی نیز به راحتی می توان متوجه این محدودیت ها شد. استفاده از فلش منجر به درخشان شدن موضوع پیش زمینه و ایجاد سایه هاي شدید در پشت موضوع خواهد شد و همین موضوع عکاسان زیادي را بر آن داشته تا درحد ممکن از نور محیط براي عکاسی استفاده کنند. با این همه اگر در شرایطی قرار داشته باشید که تنها منبع نوري قابل قبول فلش دوربین باشد، راهکارهایی براي کاستن محدودیت هاي فلش وجود دارد. دور شدن از موضوع تا حد قابل قبول، زوم کردن بر روي موضوع، چسباندن تکه اي دستمال کاغذي بر روي فلش براي نرم کردن نور آن، کم کردن شدت نور فلش با استفاده از تنظیمات دوربین، و در نهایت قرار دادن انگشت بر روي فلش از جمله این تکنیک ها است. البته عکاسان حرفه اي تکنیک هاي بهتري براي استفاده از فلش را مورد استفاده قرار می دهند، براي مثال از فلش هاي راه دور استفاده می کنند و یا بازتاب نور فلش را براي عکاسی به کار می گیرند و یا از فلش براي ثابت کردن موضوعی خاص استفاده می کنند.

فلاش فو روارد

 • به نماهایی که در آینده در ذهنیات پرسوناژ داستان اتفاق خواهد افتاد گفته می شود.

فوکوس

 • فوکوس نتیجه عملکرد لنز دوربین و تنظیمات دیافراگم است. موضوعی که فوکوس باشد ،واضح و شفاف خواهد بود و موضوعی که فوکوس نباشد کدر و تار دیده خواهد شد. عکاسان براي تنظیم فوکوس راه هاي متعددي می شناسند. برخی استفاده از فوکوس دستی با استفاده از حلقه فوکوس لنز را ترجیح می دهند. فوکوس خودکار سیستمی است که دوربین هاي دیجیتال همگی به آن مجهزند. در این سیستم حسگرهاي دوربین موضوع را ردیابی کرده و موتورهاي لنز به شکل خودکار لنز را بر روي موضوع فوکوس می کنند. فوکوس خودکار بسیار ساده است اما از محدودیت هایی برخوردار است که از آن جمله می توان به دشواري در فوکوس کردن بر روي چند موضوع که در فواصل مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و یا فوکوس کردن بر روي موضوعات متحرك اشاره کرد. دوربین هایی وجود دارند که از فوکوس خودکار متوالی برخوردارند و به صورت پی در پی بر روي موضوعات متحرك مختلف فوکوس می کنند.
 • درصورتی که دوربین شما از این نوع نیست می توانید فوکوس دوربین خود را بر روي فاصله اي خاص تنظیم کرده و زمانی که موضوع به آن فاصله رسید ،از آن عکسبرداري کنید. همچنین می توانید فوکوس خودکار دوربین خود را نیز فریب دهید، بر روي موضوعی در فاصله اي خاص فوکوس کرده و بلافاصله دوربین را بر روي موضوع مورد نظرتان در همان فاصله حرکت دهید.
 • بعضی شرکتهاي سازنده دوربین دیجیتال، دوربین هایشان را به یک لامپ کوچک مجهز می کنند که در مواقعی که دوربین در حال فوکوس (تمرکز) کردن بر روي یک سوژه در نور کم است، نوري از لامپ به سوژه تابانده می شود تا عمل فوکوس بهتر و راحتتر انجام شود. این لامپ معمولا در کنار یا بالاي لنز دوربین قرار داده می شود. عدم وجود این لامپ در دوربینهاي شرکتهایی که از این تکنولوژي استفاده نمی کنند، باعث می شود که در نور کم، مشکل فوکوس داشته باشند و عکسهایشان معمولا محو می شود. لامپ فوکوس معمولا در فاصله هاي کم (حداکثر 4 متر) کارآیی بهتري دارد. بعضی دوربینها به جاي نور از اشعه مادون قرمز براي این منظور استفاده می کنند که نتایج جالبتري دارد. مثلا اشعه مادون قرمز که غیر قابل مشاهده است باعث می شود که سوژه مورد نظر شما از گرفتن عکس باخبر نشده و عکس شما غیر تصنعی و کاملا طبیعی باشد (و در موارد خاص مانند عکاسی از پرندگان و حیوانات باعث فراري دادن آنها نشود).
 • به عنوان مثال، لامپ فوکوس دوربین 50 Canon Powershot S در بالاي لنز و نزدیک فلاش دوربین واقع شده است. این لامپ دو استفاده دارد: اول اینکه همانطور که در بالا ذکر شد براي فوکوس بهتر در نور کم استفاده می شود. دوم اینکه وقتی که فلاش و تنظیمات ضد سرخی چشم (Red Eye) فعال شده باشند، لامپ همچنان تا زمان گرفتن عکس روشن می ماند تا مردمک چشم سوژه به واسطه این نور کوچکتر شده (به دلیل حساسیت مردمک چشم به نور مستقیم) و در عکس قرمز نیفتد.
 • Red eye : اگر دقت کرده باشید در اکثر مواقع که با فلاش، عکاسی می کنید، مردمک چشم سوژه عکاسی تان در عکس به رنگ قرمز ظاهر می شود. این قرمزي در واقع شبکیه چشم است که در عکس به رنگ قرمز دیده می شود و راه حل آن این است که مردمک چشم حتی الامکان بسته شده و مانع از دیده شده شبکیه توسط لنز دوربین گردد. البته برنامه هاي گرافیکی جدید امروزي اکثرا امکاناتی را براي برطرف کردن این مشکل، در اختیار کاربران قرار می دهند.

قفل نوردهی AE Lock

 • قفل نوردهی اتوماتیک به قابلیت قفل کردن تنظیمات نوردهی (دیافراگم و سرعت شاتر) گفته می شود که دوربین با در نظر گرفتن مجموعه اي از تصاویر اعمال می کند. این تنظیمات زمانی کارآمد خواهد بود که بخواهید عکس هاي تان را به صورت یک عکس پانوراما در کنار هم بچسبانید؛ زیرا چسباندن عکس هایی که نوردهی مشابهی دارند کار بسیار راحتی است.

کلوز آپ

 • نماي بسته که تصویري درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوك سر

لانگ شات

 • ( یا نماي باز یا نماي دور ) : مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن

مادون قرمز

 • عکاسی مادون قرمز تکنیکی است که هنگام عکسبرداري، قسمت مرئی نور حذف شده و فقط پرتوهاي مادون قرمز ثبت می شوند. رفتار انعکاسی مادون قرمز با نور مرئی فرق دارد و چون چشم انسانمادون قرمز را نمی بیند، عکس هایی به وجود می آید که در واقعیت دیده نمی شوند. نمونه اي از تفاوت ها، انعکاس گیاهان است که در عکاسی مادون قرمز، به رنگ سفید ثبت می شوند.
 • براي عکاسی مادون قرمز به فیلتر مادون قرمز نیاز است. این فیلتر نور مرئی را حذف می کند و فقط نور مادون قرمز را از خود عبور می دهد.

مدیوم شات

 • نماي متوسط مثلا نماي انسان از کمر تا نوك سر

مدیوم لانگ شات یا نماي متوسط

 • این نما که به نماي تمام قد نیز معروف می باشد و نیز به فول شات هم شهرت دارد میباشد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود.

مدیوم کلوز آپ یا نماي نیم تنه

 • تصویر انسان از زیر قفسه تا نوك سر

نسبت یک سوم

 • قسمت هاي مختلف کادر از نظر بصري، ارزش یکسانی ندارند، برخی قسمت ها توجه بیش تري را جلب می کنند و به همین دلیل باید از آن ها استفاده بیش تري کرد. قرار گرفتن عناصر مهم تصویر در محل برخورد خطوط افقی و عمودي که تصویر را به سه قسمت تقسیم می کنند، بیش ترین توجه را جلب می کند اگر طول و عرض عکس، با استفاده از خطوط فرضی به سه قسمت تقسیم شوند، این خطوط در چهار نقطه که به آن ها نقاط طلایی گفته می شود یکدیگر را قطع می کنند و بهتر است موارد کلیدي و مفهومی تصویر، بر روي این نقاط و خطوط ثبت شود. زیرا قرار دادن سوژه روي این نقاط تلاقی، باعث ایجاد هماهنگی و جلب توجه بیش تر می شود.

نرم افزار Firmware

 • حس گر، حافظه موقت ، LCD ، اتوفوکوس و دیگر مشخصه هایی که در یک دوربین دیجیتال می بینید توسط مجموعه میکروپردازش گرهایی کنترل می شوند که خود توسط « نرم افزارها » کنترل و تنظیم می گردند. نرم افزارها در حافظه فقط خواندنی(Read Only Memory) دوربین نگه داري می شوند. بسیاري از دوربین هاي موجود امکان ارتقاي این نرم افزارها را فراهم کرده اند تا به این ترتیب، بتوان میزان اطلاعات بیش تري را نگه داشت و/ یا مشخصه هاي جدیدي را اضافه کرد. این کار با دانلود یک نصب کننده از وب سایت شرکت سازنده دوربین صورت می پذیرد. سپس، می توانید با استفاده از یک کابل USBدوربین را به کامپیوتر متصل کنید و برنامه اجرا می شود، یا آن که همان نصب کننده را مستقیما از روي کارت حافظه دوربین اجرا نمایید.
 • بعضی از این نرم افزارها قابلیت ارتقا دارند. به تر است پیش از هر بار ارتقا، دستورالعمل مربوط به ارتقاي آن ها را با دقت مطالعه کنید. این که با نسخه درست و متناسب با مدل دوربین کار کنید بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال ، نرم افزار دوربین هایی که براي اروپا طراحی شده اند با نرم افزار دوربین هایی که براي امریکا طراحی شده اند تفاوت دارد. همیشه از باتري هایی که به تازگی شارژ شده اند استفاده کنید. چرا که در غیر این صورت ممکن است دوربین تان به یک باره خاموش شود و دیگر نتوانید نرم افزارهاي خود را ارتقا دهید.

نقطه کانونی و خطوط راهنما

 • نقطه کانونی قسمتی از سوژه اصلی عکس و اولین نقطه اي است که نگاه بیننده را به خود جلب می کند. هر عکس باید یک نقطه کانونی اصلی داشته باشد.
 • عکس هایی که یکدست هستند و هیچ قسمتی از آن ها گیرایی و کشش بیش تري نسبت به سایر بخش ها ندارند، معمولا عکس هاي خوبی نیستند و نمی توانند ارتباط خوبی با بیننده برقرار کنند.
 • عکس می تواند چند نقطه کانونی فرعی هم داشته باشد تا بعد از اینکه نگاه بیننده متوجه نقطه کانونی اصلی شد، توجه او را به سمت خود جلب کنند.
 • همچنین، عکس باید نگاه بیننده را هدایت کند؛ نگاه از نقطه کانونی شروع می شود و با کمک خطوط راهنما به قسمت هاي دیگر عکس کشیده می شود.
 • در بسیاري از مناظر عناصري وجود دارند که می توانند خطوطی راهنما باشند. نرده ها، خط افق، درختان و بسیاري دیگر از عناصر این چنینی، می تواند مورد استفاده عکاس قرار گیرد.

نماي بگراند

 • ( به تصویري که پشت سوژه ( موضوع ) جلو قرا گرفته می گویند.

نماي فور گراند

 • به تصویري که جلوي زمینه ي عقبی قرا گرفته می شود.

نوردهی

 • نوردهی به مفهوم میزان نوري است که بر روي فیلم یا حسگر ثبت می شود. براي ثبت منظره اي که در پیش رو دارید باید مقدار درستی از نور را وارد دوربین کنید ،اگر در نور روز بخواهید عکسی به ثبت برسانید درحالی که میزان ورودي نور به شدت زیاد است و حساسیت نیز بر روي عدد بالایی تنظیم شده است ،تصویر نهایی منظره اي بسیار درخشان و غیرطبیعی خواهد بود. از سویی دیگر بستن دریچه دیافراگم براي ورود نور و کاهش دادن حساسیت و کاستن سرعت شاتر منجر به ایجاد عکسی تاریک خواهد شد. کلیدي ترین ترفند در عکاسی تنظیم دقیق سرعت شاتر، دریچه دیافراگم و حساسیت فیلم یا حسگر است.یکی از راهکارهاي متفاوت براي تنظیم نوردهی، براکتینگ نامیده می شود. براي تنظیم نور عکس به صورت دستی در این شیوه باید سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت دوربین را به اندازه اي که فکر می کنید مناسب است تنظیم کنید و سپس از موضوع عکاسی کنید. سپس تنظیمات را به گونه اي تغییر دهید که میزان نوردهی کمی کاهش پیدا کند و دوباره عکاسی کنید. دفعه بعد میزان نوردهی را کمی بیشتر از عکس اول کرده و بازهم عکاسی کنید.
 • انتخاب میانگینی از تنظیمات این سه عکس، می توانند به شما نشان دهند که چه نوري براي عکاسی از موضوع مناسب است. این تکنیک در بسیاري از دوربین هاي دیجیتال امروزي وجود دارند و دوربین به صورت خودکار این سه عکس را در سه نوردهی متفاوت به ثبت می رساند.

نی شات

 • نمایی که از زانو تا نوك سر دیده می شود که به شات آمریکایی نیز معروف می باشد.

هدروم

 • به فضاي بالاي سر بازیگر تا بالاي کادر تصویر را می گویند.

  برگرفته از(Select)