هنر عكاسی

به نام خداي هنر آفرين

امروزه حضور هنر عكاسي و عكسبرداري در تمامي جنبه هاي زندگي انسانها بخوبي حس مي شود.

هنر والاي عكاسي :

فتو گرافي : ترسيم نور،ثبت زمان ، ثبت وقايع تاريخي ، ثبت لحظات بياد ماندني كه هيچ زباني قادر به توصيف آن نيست مگر زبان عكس . عكسها سخن مي گويند حرف ميزنند اتفاقات گذشته را بازگو ميكنند. بيانگر خاطرات تلخ و شيرين زندگي هر قوم و قبيله اي هستند.

هنر عكاسي شيوه نگريستن مارا نسبت دنيا متغير ميكند قريب دو قرن از پيدايش هنرعكاسي ميگذرد . عكاساني مشهور با ذهنيت هاي متفاوت از ويزور _ دريچه_ دوربين به مسائل پيرامون خودنگريسته اند.

پذيرش اين نكته كه عكس پرداخته ذهني يك عكاس از مسائل و وقايع پيرامون خودش است . نه بازتاب واقعيت.!

هنر عكاسي از ديرباز در خدمت افرادي خاص ، سلاطين ، متمولين و ... بوده و بعد ها به شهر ها و خيابان ها راه پيداكرده و عكاسخانه ها تاسيس شدند و جداي از جنبه هويتي .  افراد خانواده ها عكسهاي خانوادگي  يادگاري ميگرفتند.

 امروزه عكاسي جزئي از زندگي مردم بشمار مي آيد. با توجه به علاقه مردم نسبت به تهيه عكس از جريانات زندگي خود. از بدو بارداري گرفته تا پابه عرصه وجود گذاشتن نوزادشان ،مراحل رشد و نمو كردن كودكشان ،گرفتن جشن تولد،برگزاري مراسم جشن عقدوعروسي عكاس را در كنارخود دارند.

در باور مردم است بدليل راه يافتن به خانه و خانواده ها عكاس محرم است و به ان اعتماد داشته اند.

مانيز بعنوان يك عكاس سعي داشته ايم اين حرمت را پاس بداريم و اعتمادآنانرا افزايش دهيم .

آنچه مارا از ساير همكاران متمايز ساخته تلاش ما براي جلب رضايت مشتريان خود و  بينش ما به هنر عكاسي و بروز بودن تجهيزات ، دكوراسيون، نرم افزار ها ، و كادر مجرب و كيفيت بالاي خدمات ماست...

(محمدعلي سلطاني 1395.06.22)

 

   یک دیدگاه بنویسید
4 + 0